LES CANIQUES

Com son?

Són peces esfèriques de petites dimensions, generalment de pedra o de vidre, d’un a tres centímetres de diàmetre.

Normes del joc:

Els jugadors tiren per torns, cadascú amb la seva canica i procurant ficar-la dins del guant o tan a prop com pugui.

Què és el guant? El guant es juga entre 2 i 6 jugadors aproximadament.

El jugador que ha posat la canica més a prop o a picat dins del guant comença a tirar primer.

Ha de tirar contra una de les caniques dels adversaris.

Si arriba a ficar la canica adversària dins del guant guanya.

Quan un jugador falla la tirada perd el torn.

Deixa un comentari